Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за инвестиционно предложение – Изработване на „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“

вторник, 31 октомври 2023

Обява за инвестиционно предложение – Изработване на „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/