Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за подбор по документи и събеседване

четвъртък, 25 август 2022

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ

за

I. Кандидати за работа с висше образование по следните специалности: строително инженерство, строителство на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство, водоснабдяване и канализация, геодезия, пътно строителство, пътни съоръжения.

II. Кандидати за работа със средно образование –строителен техникум,  специалности: водоснабдяване и канализация, архитектура и строителство, геодезия.

ІII. Необходими документи:

1. Писмено заявление за участие в подбора /свободен текст/.

2. Автобиография - европейски формат

3. Копия от документи за придобито образование, квалификация и специалност.

IV. Място за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се подават на електронен адрес: g.yordanova@ruse-bg.eu. Телефон за контакти 082/ 506-777 и 082/ 506-665

Датата и часът на събеседването с кандидатите ще бъде обявен допълнително.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/