Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 от АПК до заинтересованите страни - местност „Касева чешма“

понеделник, 11 октомври 2021

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 от АПК до заинтересованите страни - местност „Касева чешма“


Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „Мерата“

понеделник, 11 октомври 2021

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „Мерата“Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда

понеделник, 04 октомври 2021

Напояване на 467.100 дка царевица, слънчоглед, пшеница, люцерна и др.; монтиране на фотоволтаични централи от 40 до 60 kWp за собствени нужди и закупуване на земеделска техника


Проект на заповед, подлежаща на писмени предложения и възражения

петък, 01 октомври 2021

Проект на заповед, забраняваща разкопаването на улични и тротоарни настилки, вътрешно - квартални пространства, озеленени площи във връзка с изграждане на подземни мрежи и…https://www.livechatalternative.com/