Обяви и съобщения

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка чл. 75 и чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите - басейнова дирекция "Дунавски Район"

четвъртък, 08 април 2021

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка чл. 75 и чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите - басейнова дирекция "Дунавски Район"


Обявление за участие в процедура за избор на членове за Съвет на децата

вторник, 06 април 2021

Община Русе открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.


Съобщение на основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда - ДП „Пристанищна инфраструктура, Клон – Териториално поделение„ Пристанище Русе

вторник, 06 април 2021

Административна сграда с паркинг, находяща се в УПИ II-1364, бул. „Тутракан“ №44, ИПЗ, гр.Русе


Съобщение на основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда - „МИСТИ“ ЕООД

вторник, 06 април 2021

„Разрешение на цех за производство на пластмасови части в УПИ-II Източна промишлена зона“


Съобщение на основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС от "ДУНАВ ТУРС" АД

петък, 02 април 2021

„Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт“ – „Развитие на пътническото пристанище и подобряване обслужването на пътниците чрез изграждане на обслужващи сгради, заведения и магазини“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2, разположен в УПИ VIII-2, кв. 925, гр. Русе, ул. „Пристанищна“.


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност Астарджийка

сряда, 31 март 2021

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.


https://www.livechatalternative.com/