Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения


Конкурс за управление на социалната услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“

вторник, 16 април 2024

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед № РД-01-0822/12.07.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията за соци


Обява за възлагане на управление на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“

вторник, 16 април 2024

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед № РД-01-1930/07.10.2022 г., на изпълнителния директор на Агенцията за социПроект на заповед за въвеждане на нови платени зони

вторник, 16 април 2024

Пълния текст вижтеhttps://www.livechatalternative.com/