Обяви и съобщения

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „ДЗС-Птичарника“

сряда, 28 юли 2021

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „ДЗС-Птичарника“


Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – с. Басарбово

сряда, 28 юли 2021

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – с. Басарбово


Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „Кантона“

вторник, 27 юли 2021

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „Кантона“


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "ТРУД" АД

вторник, 27 юли 2021

„Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони“, с местоположение УПИ XX – 1459 (ПИ с идентификатор 63427.8.1459) по плана на град Русе, Източна промишлена зона“


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – кв.270

понеделник, 26 юли 2021

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – УПИ IV-1445,1446, ул. „Райко Даскалов“, кв.270


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – кв. 679

сряда, 21 юли 2021

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – кв. 679 


https://www.livechatalternative.com/