Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщенияОткрит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на ново решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС - „Ойролог“ ЕООД

петък, 22 март 2024

„Склад за препарати за растителна защита - Русе“, гр. Русе с оператор: „Ойролог“ ЕООД, гр. София с предмет на дейност: доставка и съхранение на препарати за растителна защита


Възлагане на управление на социалната услуга звено „Майка и бебе“

сряда, 31 януари 2024

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед № РД-01-42/15.01.2016г., на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Русе със своя ЗаповедПроект на заповед за определяне реда за ползване на паркоместа за служебни нужди

сряда, 29 ноември 2023

Проект на заповед за определяне реда за ползване на паркоместа…


https://www.livechatalternative.com/