Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 14.07.2021 г.

петък, 11 юни 2021

Публичен търг с явно наддаване на 14.07.2021 г. в 17:30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ 6


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 от АПК до заинтересованите страни

четвъртък, 10 юни 2021

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 от АПК до заинтересованите страни - гр. Русе, м. Под левента.


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 от АПК до заинтересованите страни

четвъртък, 10 юни 2021

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 от АПК до заинтересованите страни - гр. Русе, м. Нови Халваджи.


Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни

четвъртък, 10 юни 2021

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни – гр. Русе, м. Нови Халваджи.


Съобщение на основание чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите страни – гр. Мартен, м. „Ясаците“

вторник, 08 юни 2021

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП  в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен


Съобщение на основание чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите страни – гр. Русе, м. „Гълъбец“

вторник, 08 юни 2021

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/