Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения


Съобщение на основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица - граници 2024

четвъртък, 28 септември 2023

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на административен акт всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа, в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, отдел „Екология” или от публикуваното по-долу приложение (проект на заповед).


Проект на заповед за забрана на разкопаване

понеделник, 18 септември 2023

Пълния текст вижтеОбява за инвестиционно предложение за "Основен ремонт на ул."Мария Луиза", гр.Русе "

четвъртък, 14 септември 2023

Пълния текст на обявата вижтеhttps://www.livechatalternative.com/