Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения


Съобщение на основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица - граници 2023

петък, 30 септември 2022

Предмет на бъдещия административен акт е изменение на границите на районите, в които през 2023 г. Община Русе ще организира услугите по: събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и определяне честотата на сметоизвозване.


Проект на заповед, подлежаща на писмени предложения и възражения

четвъртък, 29 септември 2022

Проект на заповед, забраняваща разкопаването на улични и тротоарни…Съобщение на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, възложител "БОРИМЕС" ООД

сряда, 21 септември 2022

Съобщение на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, възложител "БОРИМЕС" ООДhttps://www.livechatalternative.com/