Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО, ОТНОСНО ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2022 Г.

понеделник, 24 април 2023

ОБЯВЛЕНИЕ

до засегнатото население и общественост

На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за Екологична оценка 

От

Община Русе

община Русе, град Русе, площад „Свобода“ №6

ЕИК 000530632

 

СЪОБЩАВА

 

   Относно: годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на Общ устройствен план на община Русе за 2022 г.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе и община Русе

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/