Пропускане до съдържанието на страницата

ОИЦ – Русе представи споразумението за партньорство за периода 2021 – 2027 пред общински служители

петък, 05 август 2022

Областният информационен център – Русе представи пред общинската дирекция „Европейско развитие“ Споразумението за партньорство, което определя инвестиционната стратегия на България в областта на политиката на сближаване ЕС за периода 2021 – 2027 г.

Европейските инвестиции, които са на стойност 11 млрд. евро, ще се реализират в рамките на всичките 5 политически цели на Съюза: по-интелигентна, по-зелена, по-добре свързана, по-социална и приобщаваща Европа и по-близо до гражданите. Тези цели ще бъдат постигнати чрез 10 национални програми и 12 програми за териториално сътрудничество. Освен това България ще реализира и специалната цел на Механизма за справедлив преход, който с 1,3 млрд. евро ще подкрепи най-засегнатите региони от трансформацията към екологичен преход, намаляване на енергийната зависимост, подобряване на достъпа до заетост и работни места. 

Политиките през програмния период ще бъдат финансирани чрез Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд +, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. В презентацията си експертът Габриела Стефанова обясни кои фондове, какви приоритети ще финансират и какви резултати България се стреми да постигне в края на програмния период. Инвестициите в научна инфраструктура и научни  изследвания, подкрепата за научно-развойна дейност на предприятията, на стартиращи и бързоразвиващи се фирми, в индустриални паркове се очаква да развие конкурентоспособна и интелигентна икономика с висока добавена стойност. С цел преодоляване на изоставането на регионите ще се насърчават интегрирани териториални  инвестиции. 2,4 млрд. евро от ЕФРР и КФ ще помогнат на страната ни да постигне целите си в областта на климата. Инвестициите в енергийна ефективност, в синя и зелена икономика, в безотпадни технологии и рециклиране на отпадъци, са част от приоритетите, отбеляза Стефанова. Обърна внимание на транспортните проекти, на политиките в подкрепа на развитието на човешките ресурси, образованието, здравеопазването. Почти половината от средствата по линия на политиката на сближаване ще се инвестират в инфраструктура в Северна България.

По време на информационната среща бяха коментирани интегрираният териториален подход и подходът „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР). Тъй като в нея участваха и стажанти, управителят на ОИЦ-Русе Диана Аврамова представи Центъра и неговата дейност.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/