Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-053

Публикувано на: 05.07.2016 г. | 13:40:33 ч.

Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития по проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе“.

Процедура: ограничена процедура


Решение на Кмета на Община Русе за откриване на процедура

Качено на: 05.07.2016 г.| 14:52:30 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 05.07.2016 г.| 14:52:30 ч. ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 05.07.2016 г.| 16:12:06 ч. .docx/170.11 KB ]

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 05.07.2016 г.| 14:53:54 ч. .doc/235.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 05.07.2016 г.| 15:13:52 ч. .docx/157.79 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе за прекратяване на процедурата

Качено на: 01.08.2016 г.| 11:05:32 ч. .pdf/38.43 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/