Пропускане до съдържанието на страницата

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на ново решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС - „Ойролог“ ЕООД

петък, 22 март 2024

ОБЩИНА РУСЕ

 

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

ОБЯВЯВА:

 

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на ново решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:

„Склад за препарати за растителна защита - Русе“, гр. Русе

с оператор: „Ойролог“ ЕООД, гр. София

с предмет на дейност: доставка и съхранение на препарати за растителна защита.

Докладът за безопасност относно промяна на вида и количествата на съхраняваните вещества и извършена нова класификация, което е/не е предмет на процедура по оценка на въздействието на околната среда, съгласно Становище № И-2707/05.09.2019 г. и влязло в сила Решение № РУ-82-ПР/2015 г., в съответствие с чл. 99б ЗООС.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 25.03.2024 г. до 25.04.2024 г. в сградата на общината на ул. „Княжеска“ № 8, етаж 2, стая № 21, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч. и/или по-долу на тази интернет страницата.

Текстът на Обявата е публикуван във вестник „Утро“.

Лице за контакти: Мариета Колева, младши експерт в дирекция „Обществен ред, сигурност и защита на потребителите“, тел. 082/ 834 456, m.kolewa@ruse-bg.eu

 

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

ДОКУМЕНТИ (.zip)

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/