Пропускане до съдържанието на страницата

Първите информационни слоеве от ГИС системата на Община Русе са достъпни за русенци

понеделник, 22 май 2023

Първите 8 тематични карти, част от географската информационна система на Община Русе, вече са достъпни за гражданите.

Създаването на електронния портал, пълен с пространствена информация за различните общински дейности, бе инициирано от кмета Пенчо Милков, като основната цел е русенци бързо да достигат до актуална информация за града си.

„Когато встъпих в длъжност, заварих книжно царство в Общината. Информацията трябва да бъде абсолютно достъпна за всички, затова започнахме дълъг процес по изпълване със съдържание на географско-информационната система на Русе. Така ще се подобри осведомеността на гражданите и ще се спестят ресурси и време, защото с нея всеки може да направи справка напълно безплатно в реално време по въпросите, които го интересуват“, сподели кметът.

Той подчерта, че системата се развива и актуализира непрекъснато, и се надява гражданите да привикнат да я използват, както и да дават своите предложения за подобряването ѝ.

Изграждането на архитектурата на ГИС портала отнема година и се извършва от специалисти, работили по едни от най-добрите географско-информационни системи в страната. Средствата за изграждането ѝ също са изцяло от общинския бюджет.

Към момента русенци могат да разгледат карти, съдържащи полезни данни за:

- социалните услуги;

- лечебните заведения, яслите и пунктовете за детска кухня;

- училищата и детските градини;

- одобрените кандидати по програма LIFE за подмяна на старите отоплителни печки с нови;

- таксиметровите стоянки;

- велоалеите;

- електронни информационни табла, разположени на територията на общината.

Наред с това заинтересованите могат да разгледат подробно и създадения „Екологичен кадастър“, описващ промишлените предприятия и съединенията, които използват и отделят при дейността си в различните индустриални зони на Русе.

Информацията в картите се попълва от общински служителите, като се

планира следващите публични слоеве да съдържат данни за картотекираните дървета в града, различните съдове за отпадъци, културните институции и др. Най-трудоемък е слоят с общинска собственост, включващ изключително голям брой обекти, за които следва да се нанесе подробна информация.

Освен още нови карти, в дългосрочен план се предвижда и внедряването на приложение, с което гражданите да изпращат в реално време пространствено реферирани сигнали за поддръжка и аварии в обкръжаващата ги среда. Това би скъсило времето за реакция на общинската администрация и нейните служители за разрешаването на казуси като отворена шахта, счупено кошче за боклук и др.

За предложения, мнения и необходимост от техническа помощ - gis@obshtinaruse.bg

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/