Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-006

Публикувано на: 11.02.2019 г. | 13:29:04 ч.

Печат и изработване на задължителни елементи на категорийна символика, съгласно чл. 132, ал.1 от Закона за туризма

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 14.02.2019 г.| 10:29:59 ч. .pdf/88.41 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 14.02.2019 г.| 10:30:12 ч. .pdf/123.10 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 14.02.2019 г.| 10:30:27 ч. .doc/282.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 14.02.2019 г.| 10:30:36 ч. .doc/148.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 14.02.2019 г.| 10:30:54 ч. .docx/86.15 KB ]

Приложение към техническата спецификация

Качено на: 14.02.2019 г.| 10:31:31 ч. .docx/19.83 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 14.02.2019 г.| 10:31:43 ч. .zip/76.22 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 08.04.2019 г.| 11:20:43 ч. .pdf/84.23 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 09.05.2019 г.| 09:18:55 ч. .pdf/7.15 KB ]

Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 21.05.2019 г.| 09:47:59 ч. .pdf/84.67 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 21.05.2019 г.| 09:48:20 ч. .pdf/151.57 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 21.05.2019 г.| 09:48:41 ч. .pdf/40.52 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 20.06.2019 г.| 13:29:09 ч. .pdf/100.19 KB ]

Договор

Качено на: 20.06.2019 г.| 13:29:22 ч. .pdf/158.09 KB ]

Техническо и ценово предложение

Качено на: 20.06.2019 г.| 13:29:36 ч. .pdf/59.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/