Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-077

Публикувано на: 24.10.2018 г. | 10:17:19 ч.

Печат на информационни и рекламни материали, необходими за дейността на Община Русе, всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП, по четири обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:01:17 ч. .pdf/104.34 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:01:44 ч. .pdf/181.19 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:02:16 ч. .doc/320.00 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:02:26 ч. .docx/88.10 KB ]

Приложения към техническата спецификация

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:03:03 ч. .zip/125.81 KB ]

Проект на договор

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:03:13 ч. .doc/153.50 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:03:32 ч. .zip/83.35 KB ]

Отговор по постъпило искане за разяснение

Качено на: 26.11.2018 г.| 14:57:37 ч. .pdf/12.30 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 11.12.2018 г.| 09:43:32 ч. .pdf/73.05 KB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция №4

Качено на: 11.12.2018 г.| 09:43:59 ч. .pdf/22.58 KB ]

Обявление за невъзлагане на обособена позиция №4

Качено на: 03.01.2019 г.| 11:39:20 ч. .pdf/94.56 KB ]

Протокол за поправка на Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 09.01.2019 г.| 10:45:25 ч. .pdf/29.76 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 11.01.2019 г.| 15:08:49 ч. .pdf/9.75 KB ]

Ново съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 15.01.2019 г.| 11:47:14 ч. .pdf/9.44 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:30:25 ч. .pdf/48.90 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:30:48 ч. .pdf/45.74 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:31:07 ч. .pdf/237.04 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:31:31 ч. .pdf/33.33 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:49:37 ч. .pdf/172.22 KB ]

Договор по обособена позиция №1

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:50:04 ч. .pdf/208.76 KB ]

Техническо и ценово предложени по обособена позиция №1

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:50:24 ч. .pdf/511.58 KB ]

Договор по обособена позиция №2

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:50:51 ч. .pdf/192.08 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №2

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:51:17 ч. .pdf/200.98 KB ]

Договор по обособена позиция №3

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:51:48 ч. .pdf/189.09 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №3

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:52:07 ч. .pdf/172.52 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/