Номер: 2018-077

Публикувано на: 24.10.2018 г. | 10:17:19 ч.

Печат на информационни и рекламни материали, необходими за дейността на Община Русе, всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП, по четири обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:01:17 ч. .pdf/104.34 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:01:44 ч. .pdf/181.19 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:02:16 ч. .doc/320.00 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:02:26 ч. .docx/88.10 KB ]

Приложения към техническата спецификация

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:03:03 ч. .zip/125.81 KB ]

Проект на договор

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:03:13 ч. .doc/153.50 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 29.10.2018 г.| 11:03:32 ч. .zip/83.35 KB ]

Отговор по постъпило искане за разяснение

Качено на: 26.11.2018 г.| 14:57:37 ч. .pdf/12.30 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 11.12.2018 г.| 09:43:32 ч. .pdf/73.05 KB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция №4

Качено на: 11.12.2018 г.| 09:43:59 ч. .pdf/22.58 KB ]

Обявление за невъзлагане на обособена позиция №4

Качено на: 03.01.2019 г.| 11:39:20 ч. .pdf/94.56 KB ]

Протокол за поправка на Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 09.01.2019 г.| 10:45:25 ч. .pdf/29.76 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 11.01.2019 г.| 15:08:49 ч. .pdf/9.75 KB ]

Ново съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 15.01.2019 г.| 11:47:14 ч. .pdf/9.44 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:30:25 ч. .pdf/48.90 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:30:48 ч. .pdf/45.74 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:31:07 ч. .pdf/237.04 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 29.01.2019 г.| 10:31:31 ч. .pdf/33.33 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:49:37 ч. .pdf/172.22 KB ]

Договор по обособена позиция №1

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:50:04 ч. .pdf/208.76 KB ]

Техническо и ценово предложени по обособена позиция №1

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:50:24 ч. .pdf/511.58 KB ]

Договор по обособена позиция №2

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:50:51 ч. .pdf/192.08 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №2

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:51:17 ч. .pdf/200.98 KB ]

Договор по обособена позиция №3

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:51:48 ч. .pdf/189.09 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №3

Качено на: 19.03.2019 г.| 10:52:07 ч. .pdf/172.52 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/