Пропускане до съдържанието на страницата

Пенчо Милков с категорична позиция относно преработения доклад за оценка на въздействието на инсинератора в Гюргево

вторник, 21 ноември 2023

„Гражданското общество на Русе е изключително чувствително и загрижено за опазване чистотата на атмосферния въздух на града, съответно непримиримо към реализацията на проекти, свързани с потенциално отделяне на вредни емисии и въздействия върху компонентите на околната среда и застрашаващи здравето на хората“.  Това се казва в становище на кмета на Община Русе Пенчо Милков относно преработената и допълнена информация по доклад за оценка въздействието върху околната среда за проекта, свързан с изграждането на инсинератор за болнични отпадъци на територията на община Гюргево.

Писмото е в отговор на кореспонденция от страна на Министерството на околната среда и водите, в която министър Юлиян Попов поиска в края на месец октомври от Община Русе и РИОСВ – Русе изразяване на становище по темата.

 

Пенчо Милков изразява категорично позицията си относно намеренията на инвеститора за реализирането на проекта, като подчертава, че независимо от извършената корекция по изготвения ДОВОС за проекта, по същество не се променят видът и характерът на планираната дейност по инвестиционното предложение, респективно не се ограничава и/или минимизира рискът от отделяне на емисии в атмосферния въздух в трансграничен контекст.

 

Не на последно място се обръща внимание и на факта, че е от съществено значение да се извърши наблюдение на евентуално трансгранично въздействие на всеки етап от реализацията на проекта – от строителството до изпълнението на дейността, включително и законосъобразната експлоатация на инсталацията в съответствие техническите й параметри и предвижданията на инвестиционното предложение.

     

Пълния текст на писмото можете да видите тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/