Пропускане до съдържанието на страницата

По нови, обезопасени пасарелки със съвременна визия ще се достига до кея

петък, 30 юни 2017

Нови, обезопасени пасарелки със съвременна визия ще изгради Община Русе при реализирането на обект „Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на три броя пасарелки“, който е част от проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

При изпълнението на компонента по проекта чрез рехабилитация, реконструкция и осъвременяване на бул. „Придунавски“ ще се постигнат по-добри възможности за използването му за масов обществен градски транспорт, освобождаване от прекомерната натовареност на малките квартални улици, подложени на непредвидено за тях натоварване и осигуряване на нормален достъп до зоната – автомобилен и пешеходен. Ползата е както по отношение на спестеното време, така и свързана с екологичното въздействие - отработени газове, шум и т.н.

Двете пасарелки при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ ще се реконструират, а пасарелката при Гимназията по облекло ще се изгради изцяло наново. По думите на зам.-кмета Димитър Наков, който е ръководител на проекта, при изготвянето на проектната документация от проектантския колектив е направено обследване на съществуващата пасарелка, като са отчетени геоложките условия, състоянието на строителната конструкция на съоръжението и съответствието с изискванията на действащата нормативна уредба. Заключението на експертите е, че пасарелката трябва да се направи наново, поради проблемите в геологията и несъответствието ѝ с изискванията за достъпна среда, регламентирани в Закона за устройство на територията.

В инвестиционния проект е предвидено изграждане на нова пасарелка, която е приблизително със същото ситуационно решение на старата. Новото съоръжение е със стоманобетонова конструкция – плоча, греди и носещи колони. Тя е значително по дълга от старата. Това се налага от действащите нормативни документи – за достъпна среда и възможност за използване и от велосипедисти. Тя е двуетажна с еднакви елипсовидни спираловидни етажи, които в заоблените участъци имат равни площадки. По проекта ще се изпълни предпазен парапет и осветление. Предвидени са още художествено – декоративни елементи, включващи облицовка от декоративни релефи „светлинни“ колони и др.

Другите две пасарелки при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ са предвидени за рехабилитация, като отново след направено конструктивно обследване са определени параметрите на необходимите ремонтни дейности по тях.

Пасарелката  при ул. „Баба Тонка” се привежда в съответствие с европейските и национални стандарти в конструктивно отношение. Настилките се подменят изцяло с щампован бетон. Поставят се нови парапети и осветителни тела. Пасарелката при ул. „Омуртаг” също се обновява, като се поставят нови парапети и осветителни тела.

„В началото на двете пасарелки ще обособим панорамни площадки, които да дадат възможност на  разхождащите се русенци и гости на града по бул. „Придунавски“ да се насладят на гледката към река Дунав“, каза още зам.-кметът Димитър Наков.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/