Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2015-021

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Поддържане чистотата и проводимостта на дъждоприемните шахти, в т.ч. снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе.

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .pdf/168.64 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .pdf/676.82 KB ]

Документация за участие

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .docx/116.29 KB ]

Образец №1

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/52.50 KB ]

Образец №2

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/63.00 KB ]

Образец №3

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/66.00 KB ]

Образец №4

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/43.00 KB ]

Образец №5

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/36.00 KB ]

Образец №6

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/36.00 KB ]

Образец №7

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/38.50 KB ]

Образец №8

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/48.00 KB ]

Образец №9

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/35.00 KB ]

Образец №10

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/58.00 KB ]

Образец №11

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/86.00 KB ]

Образец №13

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .docx/16.35 KB ]

Образец №14

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .docx/15.02 KB ]

Проект на договор

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .doc/131.50 KB ]

Технически условия

Качено на: 19.03.2015 г.| 15:17:11 ч. .docx/49.66 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта

Качено на: 19.05.2015 г.| 10:56:58 ч. .docx/16.00 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 27.05.2015 г.| 13:31:39 ч. .pdf/183.85 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 27.05.2015 г.| 17:02:53 ч. .doc/87.50 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 27.05.2015 г.| 17:02:53 ч. .doc/78.50 KB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие на участниците във процедурата за възлагане на обществената поръчка

Качено на: 02.06.2015 г.| 09:25:29 ч. .doc/48.50 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 02.06.2015 г.| 09:25:28 ч. .pdf/678.76 KB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 03.07.2015 г.| 14:54:11 ч. .xlsx/11.28 KB ]

Информация за извършено плащане 2

Качено на: 04.08.2015 г.| 17:09:56 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 3

Качено на: 31.08.2015 г.| 14:50:21 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 4

Качено на: 30.09.2015 г.| 11:57:33 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 5

Качено на: 21.10.2015 г.| 10:53:06 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 6

Качено на: 11.11.2015 г.| 15:40:37 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 7

Качено на: 04.12.2015 г.| 14:25:24 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане 8

Качено на: 04.01.2016 г.| 16:36:01 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 9

Качено на: 02.02.2016 г.| 10:40:06 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 10

Качено на: 29.02.2016 г.| 17:03:44 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 11

Качено на: 18.03.2016 г.| 10:00:20 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 12

Качено на: 07.04.2016 г.| 16:08:40 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане 13

Качено на: 05.05.2016 г.| 11:20:21 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 14

Качено на: 02.06.2016 г.| 15:49:31 ч. .xls/31.00 KB ]

Обявление за изменение на договора

Качено на: 11.06.2020 г.| 11:47:54 ч. ]

Допълнително споразумение към договора

Качено на: 11.06.2020 г.| 11:49:33 ч. .pdf/146.25 KB ]

Обявление за приключване на договор

Качено на: 30.09.2020 г.| 10:02:33 ч. pdf/45.97 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/