Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-066

Публикувано на: 11.10.2018 г. | 13:20:41 ч.

Поддържане и почистване на озеленени площи (общинска собственост) за широко обществено ползване и междублокови пространства, ремонт на детски, спортни и фитнес площадки, парково оборудване и елементи на градския дизайн на територията на гр. Русе

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:27:58 ч. .pdf/196.61 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:28:16 ч. .pdf/521.40 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .doc/403.50 KB ]

Приложения - позиции

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .rar/38.97 KB ]

Проект на договори

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .rar/138.87 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .doc/64.00 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .zip/89.50 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .doc/74.50 KB ]

Образци на документи

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:22:26 ч. .doc/233.50 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 04.12.2018 г.| 16:53:36 ч. .pdf/152.28 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 14.01.2019 г.| 15:01:28 ч. .pdf/102.98 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 29.01.2019 г.| 16:31:18 ч. .pdf/111.25 KB ]

Протоколи от работата на комисията и Доклад

Качено на: 29.01.2019 г.| 16:31:19 ч. .pdf/2.69 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 11.04.2019 г.| 10:25:14 ч. .pdf/456.59 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 11.04.2019 г.| 10:25:15 ч. .rar/13.70 MB ]

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка (ЗОП) Позиция 2

Качено на: 28.04.2023 г.| 16:59:53 ч. ]

Обявление за приключил договор по Обособена позиция 1

Качено на: 05.05.2023 г.| 10:40:42 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/