Номер: 2018-066

Публикувано на: 11.10.2018 г. | 13:20:41 ч.

Поддържане и почистване на озеленени площи (общинска собственост) за широко обществено ползване и междублокови пространства, ремонт на детски, спортни и фитнес площадки, парково оборудване и елементи на градския дизайн на територията на гр. Русе

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:27:58 ч. .pdf/196.61 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:28:16 ч. .pdf/521.40 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .doc/403.50 KB ]

Приложения - позиции

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .rar/38.97 KB ]

Проект на договори

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .rar/138.87 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .doc/64.00 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .zip/89.50 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:06:13 ч. .doc/74.50 KB ]

Образци на документи

Качено на: 16.10.2018 г.| 11:22:26 ч. .doc/233.50 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 04.12.2018 г.| 16:53:36 ч. .pdf/152.28 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 14.01.2019 г.| 15:01:28 ч. .pdf/102.98 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 29.01.2019 г.| 16:31:18 ч. .pdf/111.25 KB ]

Протоколи от работата на комисията и Доклад

Качено на: 29.01.2019 г.| 16:31:19 ч. .pdf/2.69 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 11.04.2019 г.| 10:25:14 ч. .pdf/456.59 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 11.04.2019 г.| 10:25:15 ч. .rar/13.70 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/