Пропускане до съдържанието на страницата

Празник на етносите в Семерджиево представи автентични обичаи, танци и носии

четвъртък, 17 ноември 2022

Вчера в с. Семерджиево се проведе Фестивал на етническата толерантност по случай 16 ноември – Международния ден на толерантността.

Със съдействието на читалище „Просвета 1927" и кметството в лицето на Мюджгян Халилова, кмет на населеното място, в събитието се включиха повече от 100 изпълнители от селата Семерджиево, Червена вода,  Ястребово, Хотанца, Бъзън и град Ветово.

По време на празника бяха показани автентични български носии и обичаи от русенския регион, както и турски и татарски одежди и танци, а залата се оказа малка, за да побере всички гости и желаещи да се изявят.       

Събитието завърши с хоро, което предизвика много настроение у млади и стари, а всички присъстващи си обещаха празникът да се превърне в традиция.

 

Фестивалът се реализира от Община Русе в качеството си на Бенефициент, в изпълнение на Дейност 7 „Укрепване на културната интеграция и идентичността на представителите на уязвими групи“, по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-0007-С01 по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/