Предоставяне на данни за координати и коти на геодезични точки

Предоставяне на данни за координати и коти на геодезични точки – осови,  гранични и др.

  • Необходими документи
    • искане по образец
    • документ за собственост или право на строеж
    • заповед за влязъл в сила ПУП
  • Такса – 30,00 лева
  • Срок на изпълнение - 7 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/