Пропускане до съдържанието на страницата

Предоставяне на данни за координати и коти на геодезични точки

Основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1

Предоставят на данни за координати и коти на геодезични точки – осови, гранични и др.

Срок за изпълнение: 7 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи

За услугата се заплаща такса: 30,00  лв по чл. 42, т. 3  от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

Образец на искане за предоставяне на координати

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/