Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или регулационен план на диск

Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или регулационен план на диск

  • Необходими документи
  • Такси – 100,00  лв/ха 
  • Срок за изпълнение 7 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/