Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер

Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер

  • Необходими документи
    • искане по образец
    • документ за собственост
    • заповед за разрешаване изработването на ПУП
  • Такса – 10,00 лева 
  • Срок на изпълнение - 7 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/