Пропускане до съдържанието на страницата

Представен бе отчетът за изпълнение на Бюджет 2022

сряда, 12 юли 2023

„Бюджетът за 2022 г. се отличава с високото изпълнение на собствените приходи, което не се е наблюдавало до момента. Това се дължи на много фактори, включително на целенасочената работа на колегите за дигитализиране и улесняване на плащанията“, заяви кметът Пенчо Милков на публичното обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2022 г.

На него присъстваха още председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, заместник – кметовете на Община Русе, както и представители на администрацията и граждани, които зададоха въпроси и изразиха мненията си за отчета.

За финансовата 2022 г. Община Русе отбелязва 80% изпълнение на бюджета, което е с 26 милиона повече спрямо 2021 г.

         Значително повишение се отчита и в събираемостта, като най-голямо е увеличението при неданъчните приходи – с 5 171 000 лв.

С над 20 млн. лв. са увеличени средствата в едни от най-важните ресори – „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване и грижи“ и „Почивно дело и култура“.

Основна част от реализираните капиталови разходи със собствени средства е свързана с въвеждането на мерки за енергийна ефективност в детски ясли, ремонти на учебни заведения и градини, изграждане на обществена пералня, придобиване на машини за общинските предприятия и кметствата от общината, благоустроявания в кварталите на Русе, старт на строителните дейности за скейт площадка и нова сграда на ДГ „Радост“, изграждане на осветление по пътя Русе-Разград, дооборудване на автоматичната измервателна станцията за въздуха и други.

Със средства от Европейския съюз са закупени нови електробуси за градския транспорт и се реализира проектът за изграждането на анаеробна инсталация. По програмите за трансгранично сътрудничество бе финансиран ремонтът и реконструкцията на булевардите „Липник“ и „Трети март“. Пенчо Милков подчерта, че най-често изпълнението на по-мащабните проекти отнема повече от година, което обяснява наличието на преходен остатък в бюджета.

Община Русе приключва 2022 г. без просрочени задължения.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/