Пропускане до съдържанието на страницата

Представители на УНИЦЕФ посетиха единствения в България кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци

четвъртък, 25 май 2023

      Представителите на УНИЦЕФ и Държавния секретариат по миграция на Конфедерация Швейцария посетиха единствения в България Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск, управляван от Община Русе.

       Посещението в Русе е част от мониторинговата визита на Държавния секретариат по миграция на Конфедерация Швейцария в България и Румъния, като част от партньорството с УНИЦЕФ по проект „Подобряване на подкрепата и интеграцията, системата за грижи и закрила на децата бежанци и мигранти в страните от ЕС“.

       При срещата заместник-кметът Енчо Енчев и директорът дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова обсъдиха с гостите редица проблеми, свързани с подобряване на сътрудничеството на институции и граждански организации на местно, регионално и национално ниво. На нея присъстваха Александър Швален – директор „Финансови програми“ към Държавния секретарият по миграция, Матю Буярд и Орели Хадид– съветници в дирекция „Финансови програми“ към Държавния секретарият по миграция на Конфедерация Швейцария, и представители на УНИЦЕФ – Гузал Камалова – програмен директор „Закрила на детето“, Регионален офис, Дани Колева – програмен директор „Закрила на детето“ и Лора Войнова – програмен координатор.

      Ръководството на Община Русе запозна гостите със създадената организация за работа на терен от администрацията от март 2022 г. за посрещане, настаняване и подкрепа на украинските граждани, разселени вследствие на военните действия. Засегната бе темата за 24–часовите дежурства на служители и доброволци в разкрития от Община Русе Център за подкрепа на украински граждани на Централната ЖП гара, както и дежурствата на терен в ГКПП - Дунав мост.

        Предвид честите случаи на задържане от органите на реда на непридружени деца чужди граждани на русенската граница и липсата на подходяща услуга за тяхното настаняване, бяха предприети действия от Община Русе за разкриване на нова социална услуга. Кризисният център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск е държавно делегирана дейност с капацитет 16 деца, която започна да функционира от 1 ноември 2022 г. 

       Заместник-кметът сподели за трудностите, предизвикателствата и подходите, които екипът прилага спрямо потребителите. Персоналът цели осигуряване на  максимални условия за защита на правата и интересите на децата и постигане на крайната цел – събирането им с биологичното им семейства, съгласно Закона за закрила на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето.

        Чуждестранните гости останаха впечатлени от условията в Кризисния център, както и позитивната нагласа на децата, което е резултат от работата на екипа на услугата, както и на всички органи и системи на местно ниво.

        Представителите на УНИЦЕФ и Държавния секретариат по миграция на Конфедерация Швейцария високо оцениха опита и добрата практика на Община Русе в сферата на социалните услуги, както и работата с чужди граждани.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/