Пропускане до съдържанието на страницата

Предстои ремонт на съоръженията, захранващи фонтана на Цигуларчето

вторник, 28 май 2024

Съоръженията в помпеното помещение под сухия фонтан на площад „Хан Кубрат“, познат на русенци като фонтана с Цигуларчето, ще бъдат ремонтирани в най-скоро време. Причините за това са установено наличие на влага над допустимото, представляваща непосредствена опасност за управляващото електрическо табло, както и амортизация на материалите, от които са изградени отделните елементи на съоръженията.

За привеждане на фонтана на площад “Хан Кубрат” в безопасно работно състояние ще бъде извършен компетентен оглед за установяване на причините за проникващата влага и ще бъдат предприети съответните дейности за спиране на евентуален теч, ако бъде установен такъв. Ще се търси и съдействието на експлоатационните дружества, чиято подземна инфраструктура е разположена в района. Едва след това ще бъдат подменени и компонентите на всички съоръжения, захранващи фонтана, за да може той да бъде приведен в експлоатация.

Ремонтът ще бъде изпълнен от фирмата, с която Община Русе има договор за поддръжка на съоръженията, обслужващи фонтаните в централната градска част на Pyce.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/