Пропускане до съдържанието на страницата

Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане

• Правно основание – чл.65 от Семеен кодекс и чл. 49 от Закона за гражданската регистрация,
• Допустим заявител – лицето, което желае да извърши припознаване 
o Необходими документи 
o заявление пред длъжностно лице (по образец) или нотариално заверено изявление за припознаване;
o документи за самоличност на родителите;
o удостоверението за раждане - оригинал;
 

Срок на извършване и такси за припознаване на дете след съставяне на акта за раждане:

а) обикновена услуга - срок 3 месеца след съобщаване на другия  родител, ако той е известен, и на детето, ако то е навършило четиринадесет години – безплатно

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/