Пропускане до съдържанието на страницата

Проект на заповед за определяне реда за ползване на паркоместа за служебни нужди

сряда, 29 ноември 2023

Проект на заповед за определяне реда за ползване на паркоместа за служебни нужди /служебен абонамент/ срещу заплащане от юридиччески лица и еднолични търговци, както и лица, упражняващи свободни професии - собственици, ползватели или наематели на нежилищни имоти.

Пълния текст вижте тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/