Пропускане до съдържанието на страницата

Проект предвижда дигитализация на културно-историческото наследство на Русе и региона

сряда, 06 юли 2022

Център за дигитализация, чрез който ще бъдат опазени и подобрени условията за достъп до културното наследство на Русе и региона, ще бъде създаден от Община Русе съвместно с основните културни институции и организации. Това стана ясно на днешната встъпителна пресконференция, която се проведе в зала „Св. Георги“ в сградата на местната администрация.

Проектът „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ е на стойност 525 355, 96 лв., а бенефициент е Община Русе в партньорство с Регионалната библиотека "Любен Каравелов", Драматичния театър "Сава Огнянов", Общинския културен институт, "Художествена галерия" – Русе, Държавна опера – Русе, Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“, Регионалния исторически музей, Възрожденско читалище "Зора 1866 г.", Държавен куклен театър – Русе и Националния музей на Лихтенщайн. Ръководител на проекта е Ивайло Кадишев - директор на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ в Община Русе, който представи кратка презентация на основните цели, задачи и дейности на проекта.

В рамките на двугодишния проект, финансиран по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще бъдат дигитализирани минимум 30 000 артефакта - снимки, книги, документи и др. Центърът, където ще се извършват дейностите по проекта, ще се намира в една от сградите на Община Русе, като предстои да се извърши текущ ремонт на помещението. Една от първите стъпки е закупуване на обзавеждане, техника и специализиран софтуер за сканиране на разнообразни по формат и тегло документи.

Водещ момент при реализирането на проекта, който ще бъде популяризиран чрез двуезична онлайн платформа, е създаването на самостоятелен капацитет за дигитализация на културното наследство, тъй като само по този начин ще се осигури необходимата ефективност и устойчивост на дейностите и резултатите. Предвижда се 8 служители да преминат обучение „Технологии за дигитализация на културно и историческо наследство“ за придобиване на допълнителни професионални компетенции, като трима от тях ще работят на пълен работен ден по проекта и ще са изцяло ангажирани с техническото изпълнение по дигитализация на единиците. На по-късен етап от реализацията 200 ученици от Русе и региона ще получат основни познания по процеса на дигитализация, обработка на данни и умения за използване на съвременни технологии.

Чрез предоставяне на достъп до културата и историята на региона проектът ще допринесе за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен. Успешното му изпълнение ще обедини усилията на културните институции чрез прилагане на регионален подход по изграждането на по-добър капацитет в процеса по дигитализация и ще допринесе за устойчивото обслужване на нуждите им. „В рамките на проекта ще бъде включено и дигитално представяне на културната история на малцинствените групи в Русе и някои от малките населени места в общината“, подчерта Ивайло Кадишев.

Планирано е да бъдат осъществени и редица интерактивни дейности по проекта, като някои от тях включват създаване на партньорства с минимум 5 мрежи и креативни клъстери, реализиране на обмен на поне две изложби с Музея на Лихтенщайн, както и създаване на 5 концепции за общи проекти със специализирани платформи - доставчици на данни за културно наследство.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/