Пропускане до съдържанието на страницата

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ на Община Русе, Договор №BG16RFOP001-1.005-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

понеделник, 20 ноември 2017

Днес, 20.11.2017 г., при Понтон №10 на кея в Русе, се състоя първа копка за обект „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – първи, втори и трети етап“, по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, кметът на Община Русе Пламен Стоилов, главният архитект на Община Русе и ръководител на проекта арх. Живка Бучуковска, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, народните представители от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Пламен Нунев, Светлана Ангелова и д-р Андриан Райков и управителят на ВиК – Русе Сава Савов. Водосвет отслужи отец Марин от Русенската митрополия.

За обект „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – първи, втори и трети етап“ се предвижда цялостно благоустрояване на зоната, изграждане на две детски площадки, фитнес на открито и сцена на открито, а срокът за изпълнение е 420 календарни дни.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ цели повишаване качеството на живот, подобряване екологичната среда и повишаване безопасността и сигурността на гражданите, като се реконструира, рехабилитира и благоустрои част от централната градска зона на Русе и прилежащите ѝ пространства чрез обновяване и развитие на зелената система, обособяване на зони за отдих и изграждане на устойчива и достъпна физическа и архитектурна среда. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор №BG16RFOP001-1.005-0002-С01 от 12.12.2016 г. и е на обща стойност 16 860 657,16 лв., от които 16 790 422,69 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 70 234,47 – собствен принос на Община Русе и включва общо 6 компонента.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Община Русе на адрес: http://www.ruse-bg.eu

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/