Номер: 2018-070

Публикувано на: 17.10.2018 г. | 14:17:37 ч.

Проектиране и строителство на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:11:42 ч. .pdf/239.19 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:11:42 ч. .pdf/541.48 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:36:51 ч. .docx/923.87 KB ]

Проект на договор

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:36:51 ч. .docx/828.54 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:36:51 ч. .docx/811.53 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:36:51 ч. .docx/816.14 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:36:51 ч. .zip/94.05 KB ]

Проектна документация

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:12:23 ч. ]

Информация по чл.44 от Закона за обществените поръчки

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:58:23 ч. .rar/649.34 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 08.11.2018 г.| 14:19:51 ч. .pdf/191.31 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 06.02.2019 г.| 14:52:26 ч. .pdf/458.90 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 01.03.2019 г.| 14:09:04 ч. .pdf/118.80 KB ]

Решение за класиране на участниците; Доклад и протоколи от работата на комисията

Качено на: 13.03.2019 г.| 16:52:36 ч. .pdf/2.45 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 22.04.2019 г.| 13:43:29 ч. .pdf/339.56 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 22.04.2019 г.| 13:43:29 ч. .rar/7.51 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd