Номер: 2018-067

Публикувано на: 12.10.2018 г. | 13:11:13 ч.

Проектиране и строителство на обект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата“

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:26:50 ч. .pdf/230.56 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:27:10 ч. .pdf/543.33 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:30:49 ч. .docx/919.76 KB ]

Проектна документация

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:55:10 ч. ]

Техническа спецификация

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:30:49 ч. .docx/821.90 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:30:49 ч. .docx/811.53 KB ]

Проект на договор

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:35:14 ч. .docx/812.88 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 17.10.2018 г.| 17:28:04 ч. .zip/94.15 KB ]

Информация по чл.44 от Закона за обществените поръчки

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:56:22 ч. .rar/661.70 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 15.02.2019 г.| 14:41:28 ч. .pdf/72.30 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 07.03.2019 г.| 12:53:22 ч. .pdf/326.39 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/