Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-067

Публикувано на: 12.10.2018 г. | 13:11:13 ч.

Проектиране и строителство на обект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата“

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:26:50 ч. .pdf/230.56 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 15.10.2018 г.| 10:27:10 ч. .pdf/543.33 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:30:49 ч. .docx/919.76 KB ]

Проектна документация

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:55:10 ч. ]

Техническа спецификация

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:30:49 ч. .docx/821.90 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:30:49 ч. .docx/811.53 KB ]

Проект на договор

Качено на: 17.10.2018 г.| 13:35:14 ч. .docx/812.88 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 17.10.2018 г.| 17:28:04 ч. .zip/94.15 KB ]

Информация по чл.44 от Закона за обществените поръчки

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:56:22 ч. .rar/661.70 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 15.02.2019 г.| 14:41:28 ч. .pdf/72.30 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 07.03.2019 г.| 12:53:22 ч. .pdf/326.39 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/