Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-091

Публикувано на: 17.12.2018 г. | 16:14:54 ч.

Проектиране и строителство на обект „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Дружба-II

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 18.12.2018 г.| 15:23:55 ч. .pdf/97.88 KB ]

Обявление

Качено на: 18.12.2018 г.| 15:24:21 ч. ]

документация, указания и образци

Качено на: 18.12.2018 г.| 15:25:35 ч. .docx/223.34 KB ]

техническа спецификация

Качено на: 18.12.2018 г.| 15:29:48 ч. .docx/126.84 KB ]

методика за оценка

Качено на: 18.12.2018 г.| 15:26:04 ч. .docx/86.72 KB ]

проект на договор

Качено на: 18.12.2018 г.| 15:26:20 ч. .docx/133.77 KB ]

eEЕДОП

Качено на: 18.12.2018 г.| 16:37:17 ч. .zip/99.19 KB ]

протокол 1 и протокол 2

Качено на: 19.02.2019 г.| 11:54:38 ч. .pdf/103.55 KB ]

протокол 3

Качено на: 12.03.2019 г.| 14:31:50 ч. .doc/74.50 KB ]

решение за отстраняване на участниците и прекратяване на процедурата

Качено на: 12.03.2019 г.| 14:32:30 ч. .pdf/41.79 KB ]

Информация за невъзложена поръчка

Качено на: 07.06.2019 г.| 16:22:32 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/