Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-051

Публикувано на: 04.07.2016 г. | 15:47:03 ч.

Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 04.07.2016 г.| 16:03:58 ч. ]

Обявление за поръчка

Качено на: 04.07.2016 г.| 16:04:20 ч. ]

Проект на договор

Качено на: 04.07.2016 г.| 16:03:40 ч. .docx/79.60 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 04.07.2016 г.| 16:02:37 ч. .doc/209.00 KB ]

Документация за обществена поръчка и образци

Качено на: 04.07.2016 г.| 16:02:28 ч. .docx/118.02 KB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 12.08.2016 г.| 15:54:11 ч. .pdf/263.78 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 25.08.2016 г.| 16:35:27 ч. .doc/31.50 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 02.09.2016 г.| 14:50:03 ч. .pdf/290.03 KB ]

Утвърден протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 02.09.2016 г.| 14:50:32 ч. .pdf/326.93 KB ]

Решение за класиране на участниците

Качено на: 02.09.2016 г.| 14:50:50 ч. .pdf/83.50 KB ]

Сключен договор

Качено на: 03.10.2016 г.| 10:21:02 ч. .pdf/1.56 MB ]

Приложения към сключения договор

Качено на: 03.10.2016 г.| 10:21:27 ч. .pdf/3.37 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 24.10.2016 г.| 11:56:57 ч. ]

Обявление за приключване на договор

Качено на: 26.01.2017 г.| 13:46:58 ч. .pdf/512.86 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/