Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-061

Публикувано на: 13.09.2018 г. | 14:32:48 ч.

„Проучване и изготвяне на Инвестиционен работен проект за укрепване сградата и земната основа на бл. „Русия“, находящ се на ул. „Шести септември“ №90, вх. 1, гр. Русе“

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:12 ч. .pdf/97.89 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:27 ч. .pdf/159.79 KB ]

Документация

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:38 ч. .docx/41.38 KB ]

Методика

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:49 ч. .docx/25.67 KB ]

Образци на документи

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:05 ч. .docx/18.22 KB ]

Проект на договор

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:16 ч. .doc/159.00 KB ]

Техническо задание

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:28 ч. .pdf/40.02 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:43 ч. .docx/26.29 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:53 ч. .zip/79.46 KB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 25.09.2018 г.| 15:48:45 ч. .pdf/80.02 KB ]

Протокол от работата на Комисията

Качено на: 10.12.2018 г.| 14:55:59 ч. .pdf/46.49 KB ]

Доклад по чл. 60 от ППЗОП

Качено на: 10.12.2018 г.| 14:56:16 ч. .pdf/56.99 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 10.12.2018 г.| 14:56:38 ч. .pdf/32.11 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/