Номер: 2018-061

Публикувано на: 13.09.2018 г. | 14:32:48 ч.

„Проучване и изготвяне на Инвестиционен работен проект за укрепване сградата и земната основа на бл. „Русия“, находящ се на ул. „Шести септември“ №90, вх. 1, гр. Русе“

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:12 ч. .pdf/97.89 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:27 ч. .pdf/159.79 KB ]

Документация

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:38 ч. .docx/41.38 KB ]

Методика

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:13:49 ч. .docx/25.67 KB ]

Образци на документи

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:05 ч. .docx/18.22 KB ]

Проект на договор

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:16 ч. .doc/159.00 KB ]

Техническо задание

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:28 ч. .pdf/40.02 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:43 ч. .docx/26.29 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 17.09.2018 г.| 15:14:53 ч. .zip/79.46 KB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 25.09.2018 г.| 15:48:45 ч. .pdf/80.02 KB ]

Протокол от работата на Комисията

Качено на: 10.12.2018 г.| 14:55:59 ч. .pdf/46.49 KB ]

Доклад по чл. 60 от ППЗОП

Качено на: 10.12.2018 г.| 14:56:16 ч. .pdf/56.99 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 10.12.2018 г.| 14:56:38 ч. .pdf/32.11 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/