Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се встъпителна пресконференция по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“

сряда, 25 октомври 2017

Днес, 25.10.2017 г., в Заседателна зала на Община Русе, се проведе встъпителна пресконференция във връзка със стартирането на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, Договор №BG16RFOP001-1.005-0001-C01. На нея присъстваха зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, ръководителят на проекта г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по организация и управление, директорите на учебните заведения и представители на медиите.

Над 2 000 деца и повече от 200 души зает персонал ще се възползват от подобрените условия в обновените сгради, част от образователната инфраструктура на град Русе. В общинските учебни заведения ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Русалка“ 2, ЦДГ „Пинокио“ 1 и ЦДГ „Пинокио“ 2 предстои да бъде извършен основен ремонт и ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Дейностите по проекта предвиждат още благоустрояване на  прилежащите дворни пространства, изграждане на нови  открити площадки за игра в детските градини, изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства в училищата и въвеждане на мерки за достъпна среда за осигуряване на  равни условия за  хората в неравностойно  положение.

Получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА - ПЪРВА КОПКА ПМГ "БАБА ТОНКА"

ПОКАНА - ПРЪВА КОПКА ЦДГ "РУСАЛКА 2"

ПОКАНА ПЪРВА КОПКА ЦДГ "ПИНОКИО 1"

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/