Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се встъпителна пресконференция по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“

сряда, 25 октомври 2017

Днес, 25.10.2017 г., в Заседателна зала на Община Русе, се проведе встъпителна пресконференция във връзка със стартирането на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, Договор №BG16RFOP001-1.005-0001-C01. На нея присъстваха зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, ръководителят на проекта г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по организация и управление, директорите на учебните заведения и представители на медиите.

Над 2 000 деца и повече от 200 души зает персонал ще се възползват от подобрените условия в обновените сгради, част от образователната инфраструктура на град Русе. В общинските учебни заведения ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Русалка“ 2, ЦДГ „Пинокио“ 1 и ЦДГ „Пинокио“ 2 предстои да бъде извършен основен ремонт и ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Дейностите по проекта предвиждат още благоустрояване на  прилежащите дворни пространства, изграждане на нови  открити площадки за игра в детските градини, изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства в училищата и въвеждане на мерки за достъпна среда за осигуряване на  равни условия за  хората в неравностойно  положение.

Получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА - ПЪРВА КОПКА ПМГ "БАБА ТОНКА"

ПОКАНА - ПРЪВА КОПКА ЦДГ "РУСАЛКА 2"

ПОКАНА ПЪРВА КОПКА ЦДГ "ПИНОКИО 1"

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/