Пропускане до съдържанието на страницата

Проверка и плащане на задължения - ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

За да проверите и платите задълженията си по местни данъци и такси към Община Русе може да използвате ПИК на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или ЕГН/ЕИК и ПИН. ПИН може да бъде получен лично от Дирекция МДТ на адрес гр. Русе, ул. „Котовск” №1. Всеки, който е използвал досега КИН, може да го ползва вместо ПИН.

 -          Проверка и плащане на местни данъци и такси


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/