Пропускане до съдържанието на страницата

Проверка и плащане на задължения - ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

За да проверите и платите задълженията си по местни данъци и такси към Община Русе може да използвате ПИК на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или ЕГН/ЕИК и ПИН. ПИН може да бъде получен лично от Дирекция МДТ на адрес гр. Русе, ул. „Котовск” №1. Всеки, който е използвал досега КИН, може да го ползва вместо ПИН.

 -          Проверка и плащане на местни данъци и такси


https://www.livechatalternative.com/