Проверки в 9 русенски училища извършиха експертите от Община Русе

вторник, 02 март 2021

През м. февруари бяха извършени съвместни проверки на предоставяните закуски по Национална програма за подпомагане храненето на децата от предучилищни групи и на учениците от I до IV клас в учебните заведения на територията на община Русе.

Експертите от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ и отдел „Здравни дейности“ към Община Русе извършиха проверки в 9 учебни заведения. Това са ОУ „Тома Кърджиев“, СУЕЕ „Константин Кирил - Философ“, СУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Левски“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Никола Обретенов“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Отец Паисий“ - Русе. (имаме и друго училище на територията на общината)

Експертите проследиха процедурите при избор на доставчик, сключването на договори за доставка на храна, както и дали предлаганите закуски отговарят на изискванията на нормативното законодателство.

И още – беше взето под внимание спазването на санитарно–хигиенните изисквания при приема на закуските, съхранението и предоставянето им за консумация, както и оказваният контрол от страна на медицинските лица и административните ръководители на учебните заведения.

След проведени разговори с директорите на училищата се констатира, че е необходимо да им се окаже методическа подкрепа при организация на дейностите по предоставяне на безплатни закуски за децата от I до IV клас.

Към препоръките са включени още по-добра организация на екипите в учебните заведения, да се осъществява повече контрол по отношение на приема на закуските в образователните институции, като всяка партида храни да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ, удостоверяващ съответствието и безопасността й.

Предвижда се тематична работна среща с директорите на всички училища, които предлагат закуска на деца от I до IV клас с цел да бъдат дадени точни указания от страна на Община Русе.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/asdsd