Номер: 2018-076

Публикувано на: 23.10.2018 г. | 15:13:10 ч.

Провеждане на съвместна кампания за осведомяване и популяризиране на новосъздадения туристически маршрут в региона Русе-Гюргево

Процедура: ограничена процедура


Обява за събиране на оферти

Качено на: 23.10.2018 г.| 15:41:00 ч. .pdf/343.96 KB ]

Образци на документи

Качено на: 23.10.2018 г.| 15:41:12 ч. .docx/889.35 KB ]

Проект на договор

Качено на: 23.10.2018 г.| 15:41:24 ч. .doc/894.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 23.10.2018 г.| 15:41:36 ч. .docx/838.79 KB ]

Информация за публикувана обява в АОП

Качено на: 23.10.2018 г.| 16:01:33 ч. .pdf/37.73 KB ]

Информация по чл. 44, ал.3, т.1 от ЗОП 2018-076. 44 от ЗОП.pdf

Качено на: 31.10.2018 г.| 16:51:28 ч. pdf/11.67 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 31.10.2018 г.| 16:51:40 ч. .pdf/39.64 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 09.11.2018 г.| 15:14:40 ч. .pdf/108.47 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 10.01.2019 г.| 13:46:16 ч. .pdf/251.16 KB ]

Съобщение за прекратяване на поръчката

Качено на: 18.03.2019 г.| 14:10:46 ч. .pdf/15.76 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/