Номер: 2018-073

Публикувано на: 18.10.2018 г. | 15:39:47 ч.

Провеждане на съвместни кампании за осведоменост и обучение по безопасност на движението на населението

Процедура: ограничена процедура


Обява за събиране на оферти

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:00:09 ч. .pdf/366.36 KB ]

Образци на документи

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:03:18 ч. .docx/888.07 KB ]

Проект на договор

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:03:36 ч. .doc/896.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:03:47 ч. .docx/837.77 KB ]

Информация за публикувана обява в АОП

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:18:40 ч. .pdf/31.65 KB ]

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

Качено на: 29.10.2018 г.| 09:16:01 ч. .pdf/33.53 KB ]

Информация по чл. 44, ал.3, т.1 от ЗОП 2018-073. 44 от ЗОП.pdf

Качено на: 31.10.2018 г.| 16:54:16 ч. pdf/11.95 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 31.10.2018 г.| 16:54:30 ч. .pdf/47.85 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 22.01.2019 г.| 13:52:56 ч. .pdf/335.22 KB ]

Договор за обществена поръчка

Качено на: 19.02.2019 г.| 14:28:44 ч. .pdf/294.11 KB ]

Ценово предложение

Качено на: 19.02.2019 г.| 14:28:55 ч. .pdf/44.81 KB ]

Техническо предложение

Качено на: 19.02.2019 г.| 14:29:07 ч. .pdf/2.03 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/