Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост

петък, 12 април 2024

О  Б  Щ   И  Н  А    Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-1007/ 12.04.2024 г. на кмета на Община Русе.

 

О Б Я В Я В А:

 

Публичен търг с явно наддаване на 10.05.2024 г. от 13,30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, както следва:

1.1 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, срещу „Рибарска колиба“, с размери 4,00/ 3,00 метра и изобразителна площ 12,00 кв. м. за едностранно РИЕ, позиция №23 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.2 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „Мидия Енос“, вдясно, преди кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“, по посока пътен възел „Охлюва“, с размери 4,00/ 3,00 метра и изобразителна площ 12,00 кв. м. за едностранно РИЕ, позиция №130 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.3 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, , бул. „Христо Ботев“, в затревения остров пред бензиностанция „Лукойл“, с размери 2x1,35/5,25 м., с изобразителна площ 14,20 кв. м за двустранно РИЕ, позиция №215 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 270,00 лв. (двеста и седемдесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева).

1.4 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната ивица, преди Дунав мост, с размери 2 х 0,85/3,50 м., изобразителна площ 5,95 кв. м за двустранно РИЕ, позиция №44 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 113,00 лв. (сто и тринадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 10,00 (десет лева) и депозит за участие 226,00 лв. (двеста двадесет и шест лева).

1.5 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „България“, вляво след бензиностанция „Шел, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №34-А от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.6 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, ул. „Тулча“, ул. „Потсдам“, в зелената площ, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №204 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.7 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, Кръгово движение до Мототехника, в затревения остров, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №195 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.8 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „Липник“, ул. „Никола Петков“, в тревната площ пред бл. „Иван Кръстев“, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №199 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.9 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №15 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.10 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №16 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.11 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, посока център, в зелената площ преди съществуващата бензиностанция/газстанция, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №220 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.12 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, в тревната площ на бул. „Мидия Енос“, посока пътен възел „Охлюва“, пред бл. „Дунавски строител“, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №221 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.13 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, по ул. „Никола Петков“, срещу Млечна кухня, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №203 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.14 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, Гаров площад, в затревената площ пред бл. „Русия“, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №136 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.15 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, в затревения остров между ул. „Никола Петков“ и ул. „Потсдам“, с размери 2х4,00/3,00 м., изобразителна площ 24,00 кв. м за двустранно РИЕ, позиция №202 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 40,00 лв. (четиридесет лева) и депозит за участие 912,00 лв. (деветстотин и дванадесет лева).

1.16 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, по бул. „Генерал Скобелев“, посока център, срещу ПМГ „Баба Тонка“, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №180 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.17 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната тревна ивица, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №17 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.18 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „Мидия Енос“, пред бл. „Машпроект“ и бл. „Дунавски строител“, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №133 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.19 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната ивица, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №34 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.20 Отдаване под наем за срок от седем години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, до спирка срещу СБА, с размери 4,00/3,00 м., изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №183 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м. на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 ч. на 15.04.2024 г. до 17,30 ч. на 26.04.2024 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. 

4. Оглед на обектите всеки работен ден от 10,00 ч. на 15.04.2024 г. до 15,00 ч. на 26.04.2024 г., след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия и наемни отношения“ към дирекция „Общинска и етажна собственост“ при Община Русе.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 ч. на 07.05.2024г.,  по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 ч. на 15.04.2024 г. до 17,30 ч. на 07.05.2024 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в ЦИАО при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНО, към дирекция ОЕС, тел. 082/881-754.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/