Разрешения за поставяне на рекламни съоръжения

Издаване на разрешение за поставяне на свободностоящи рекламни съоръжения

 • Необходими документи
 • Такси – 50,00 лева
 • Срок за изпълнение – 30 дни

Одобряване на проекти за рекламни съоръжения до 3 кв.м.

 • Необходими документи
 • Такси: - 10,00 лева/брой
 • Срок за изпълнение - 30 дни

Одобряване на проекти за рекламни съоръжения над 3 кв.м.

 • Необходими документи
 • Такси: - 50,00 лева/брой
 • Срок за изпълнение - 30 дни

Изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закон за устройство на територията

 • Необходими документи
 • Такси - 50,00 лева
 • Срок за изпълнение - 14 дни

Одобряване на чертежи към разрешения  за поставяне по чл. 56 от Закон за устройство на територията

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • документ за собственост
  • скица с виза за проектиране - оригинал
  • разрешение за поставяне
 • Такси – 30,00 лева на специалност
 • Срок за изпълнение – 30 дни

 

Одобряване на проект за разполагане на маси за сезонно ползване пред съществуващи заведения за обществено хранене    

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • документ за собственост
  • скица с виза за проектиране - оригинал
  • разрешение за поставяне
 • Такси – 50,00 лева /проект
 • Срок за изпълнение – 30 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/