Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-039

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, „Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на община Русе

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:18:45 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:18:46 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:18:46 ч. .docx/130.20 KB ]

Проект на договор

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:18:46 ч. .doc/92.00 KB ]

Технически условия

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:18:46 ч. .docx/63.20 KB ]

Допълнителна информация

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:18:46 ч. .pdf/57.87 KB ]

Образец №1

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/52.50 KB ]

Образец №2

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/63.50 KB ]

Образец №3

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/66.50 KB ]

Образец №4

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/44.00 KB ]

Образец №5

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/36.50 KB ]

Образец №6

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/36.50 KB ]

Образец №7

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/39.00 KB ]

Образец №8

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/47.50 KB ]

Образец №9

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/35.00 KB ]

Образец №10

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/61.50 KB ]

Образец №11

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .doc/55.50 KB ]

Образец №13

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .docx/16.41 KB ]

Образец на документ 14

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:22:10 ч. .docx/15.19 KB ]

Отговор на отправено запитване

Качено на: 16.05.2016 г.| 16:34:40 ч. .pdf/126.30 KB ]

Отговор на отправено запитване 2

Качено на: 19.05.2016 г.| 13:43:54 ч. .pdf/134.87 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 29.06.2016 г.| 10:35:33 ч. .docx/16.64 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе и протоколи от работата на комисията

Качено на: 07.07.2016 г.| 11:18:45 ч. .pdf/762.53 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 21.10.2016 г.| 10:29:12 ч. .pdf/1.43 MB ]

Допълнително споразумение към договора

Качено на: 10.06.2020 г.| 15:45:26 ч. .pdf/280.10 KB ]

Обявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 08.07.2021 г.| 09:38:19 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/