Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2014-017

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на град Русе и транспортирането им съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 23.12.2014 г.| 12:12:07 ч. .pdf/172.23 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 23.12.2014 г.| 12:12:07 ч. .pdf/652.12 KB ]

Документация за участие

Качено на: 23.12.2014 г.| 12:12:07 ч. .doc/454.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 23.12.2014 г.| 12:12:07 ч. .doc/73.00 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 22.01.2015 г.| 15:22:54 ч. .pdf/62.11 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 23.01.2015 г.| 10:40:20 ч. .pdf/80.16 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 26.01.2015 г.| 16:55:53 ч. .pdf/79.60 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 27.01.2015 г.| 15:50:55 ч. .pdf/104.58 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 10.03.2015 г.| 16:30:56 ч. .docx/16.04 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 23.03.2015 г.| 15:11:51 ч. .pdf/172.79 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 30.03.2015 г.| 14:34:38 ч. .pdf/1.13 MB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 07.05.2015 г.| 11:21:36 ч. .pdf/1.35 MB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие на участниците във процедурата за възлагане на обществената поръчка

Качено на: 07.05.2015 г.| 11:21:36 ч. .doc/47.50 KB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 11.06.2015 г.| 16:46:24 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2

Качено на: 15.06.2015 г.| 14:46:23 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 3

Качено на: 04.08.2015 г.| 17:07:53 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 4

Качено на: 30.09.2015 г.| 12:54:17 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 5

Качено на: 21.10.2015 г.| 10:51:13 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 6

Качено на: 11.11.2015 г.| 15:38:22 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 7

Качено на: 04.12.2015 г.| 14:22:45 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане 8

Качено на: 04.01.2016 г.| 16:32:33 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 9

Качено на: 02.02.2016 г.| 10:36:00 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 10

Качено на: 29.02.2016 г.| 15:24:45 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 11

Качено на: 18.03.2016 г.| 09:57:20 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 12

Качено на: 07.04.2016 г.| 15:59:58 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 13

Качено на: 05.05.2016 г.| 11:14:21 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 14

Качено на: 02.06.2016 г.| 15:45:46 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 15

Качено на: 15.07.2016 г.| 16:55:55 ч. .xls/69.00 KB ]

Обявление за изменение на договор

Качено на: 08.06.2020 г.| 09:26:03 ч. ]

Допълнително споразумение към договора

Качено на: 10.06.2020 г.| 15:48:09 ч. .pdf/280.10 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/