Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

петък, 19 май 2023

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

Обновяване на спортна площадка в МГ „Баба ТонкА“, гр.Русе, ул. „Иван Вазов“№18 –/Игрище за народна топка, площадка с фитнес уреди и лекоатлетическа писта/

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ IV- 422, кв.102, ЦГЧ 63427.2.422, ул. „ Иван Вазов“№18

 

Обособява се игрище за народна топка с площ 162 м2, покрито с тартанова настилка. Фитнес уреди и маса за шах,табла и не се сърди човече. Пейки за физически упражнения.

Съществуващите 3 броя лекоатлетически писти ще се покрият с тартанова настилка.

 

За контакти: отдел „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен инвеститорски контрол“ при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” №20, п.к. 26 и в отдел „Екология” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

 

инж. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА

Зам.-кмет на Община Русе

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/