Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – кв.270

понеделник, 26 юли 2021

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

 

 

 

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на Александър Алеков, Надежда Николаева и Ирена Петрова - заинтересувана страна, обявление с изх. №94Н-3531-2/22.06.21г. за издадена  виза за проектиране на инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда на пет етажа с магазини на първи етаж и подземни гаражи“ в УПИ IV-1445,1446, ул. „Райко Даскалов“, кв.270 по плана на гр. Русе.

Визата може да се оспори в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение - чрез Община Русе пред Административен съд – Русе.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/