Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица - граници 2023

петък, 30 септември 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

Предмет на бъдещия административен акт е изменение на границите на районите, в които през 2023 г. Община Русе ще организира услугите по: събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и определяне честотата на сметоизвозване.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6, отдел „Екология” или от публикуваното по-долу приложение (проект на заповед).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

ЗАПОВЕД ГРАНИЦИ 2023.pdf

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/