Пропускане до съдържанието на страницата

Състоя се първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Баба Тонка“

вторник, 15 май 2018

Днес, 15.05.2018 г., се състоя символична първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Баба Тонка“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. На събитието присъстваха главният архитект и ръководител на проекта арх. Живка Бучуковска, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, екипът по организация и управление, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и представители на медиите.

Дейностите, на обща стойност 916 845,79 лв., предвиждат реконструкция и рехабилитация на уличното пространство, преасфалтиране на уличното платно, подмяна на бордюрите и тротоарните настилки, обновяване на озелененото пространство в северната част на улицата и нова велоалея от бул. „Придунавски“ към площад „Свобода“. Срокът за изпълнение е 420 календарни дни.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на договора е 16 860 657,16 лв., от които: 16 790 422,69 лв. – представляващи безвъзмездна финансова помощ (100%) и 70 234,47 лв. – представляващи собствен принос на Община Русе.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/