Пропускане до съдържанието на страницата

Състоя се първа копка на обект СУ „Христо Ботев“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“

понеделник, 14 май 2018

Днес, 14.05.2018 г., се състоя символична първа копка на обект СУ „Христо Ботев“, по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, Договор №BG16RFOP001-1.005-0003-C01. На събитието присъстваха зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, ръководителят на проекта г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по организация и управление, директорът на СУ „Христо Ботев“ г-н Теодор Коцев, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор и представители на медиите.

Частта от проекта, която обхваща СУ „Христо Ботев“ е на стойност 3 867 146 лв. с ДДС и включва изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства. От дейностите по проекта, чиято продължителност е 450 календарни дни, ще се възползват близо 1 200 ученици и зает персонал.

Крайният срок за изпълнение на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ е 21 март 2020 г., като получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и обхваща ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Русалка“2, ЦДГ „Пинокио“1 и ЦДГ „Пинокио“ 2.

ПОКАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/