Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 09 юни 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:         

 

 • положена бе нова асфалтова настилка на паркинга и подходите към бл. „Потсдам“ 2 в кв. Здравец – Север 2;
 • приключиха дейностите по подготовка преди полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и участък от ул. „Рупел“, прилежащи към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1;
 • в периода 6 – 8 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на всички населени места в община Русе;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. „Шести септември“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Муткурова“, ул. „Свети Георги“, ул. „Изгрев“, ул. „Касева чешма“ и в околоблоковите пространства до бл. „1“, бл. „2“ и бл. „Димитър Полянов“ в кв. ЦЮР;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Генерал Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Видин“, ул. „Киев“, ул. „Пристанищна“, както и по уличната мрежа на с. Николово;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковото пространство на бл. „3“ в кв. Дружба 3;
 • извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната експлоатация на светофарните уредби на кръстовищата по ул. „Плиска“, на бул. „Липник“ с ул. „Лозен планина“, на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ /до ОУ „Братя Миладинови“/ и на бул. „В. Левски“ с ул. „Даме Груев“;
 • монтирани бяха 32 нови пътни знака за организация на движението по бул. „България“;
 • възстановени бяха увредени предпазни огради по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“ и бул. „Цар Освободител“;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път гр. Русе – с. Николово, ул. „Богдан войвода“, ул. „Гео Милев“ /пред ОУ „Васил Левски“/ и по кръстовищата на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“, на бул.“Цар Освободител“ с ул. „Щип“ и на ул. „Даме Груев“ с ул. „Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Илинден“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 20 кучета, осиновени - 11 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати бяха по места са 4. обработени безстопанствени кучета;
 • на 8 юни бяха извършени обработки растителна защита срещу кестенов молец на територията на гр. Русе.

 

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • Община Русе получи отличие от Института по публична администрация в категория „Социална отговорност“ по време на среща за споделяне на добри практики в администрацията, която се състоя в гр. Бургас;
 • на 5 юни бе обявено първо класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата и първи клас;
 • на 9 юни бяха обявени свободните места за първи клас, във връзка с предстоящото второ класиране;
 • проведена бе работна среща с авторите на луксозния албум за първите неща, случили се в Русе, за периода от Възраждането до наши дни, който Община Русе подготвя за издаване;
 • подписани бяха месечните отчети и работните графици от 872 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 250 лица, наети като социални асистенти по „Асистентска подкрепа“ и от 170 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“;
    • обобщени бяха летните графици за работа на детските градини;
    • здравните медиатори проведоха консултации на 25 лица от кварталите „Селеметя“, „Дружба“ и „Средна кула“ за провеждане на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България, както и за превенция за заразяване с хепатит А. Оказано бе съдействие на 10 лица за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи;
    • извършен бе обход съвместно със социален работник от отдел „Закрила на детето“ относно просещи деца пред магазини в кв. „Здравец“. Идентифицирани бяха две малолетни просещи лица, като родителите им бяха консултирани, че склоняването към просия е престъпление;
    • проведен бе подбор на общинско ниво за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, включващ представители на млади хора и деца от уязвими групи;
    • проведена бе работна среща с медицинските специалисти, назначени в здравните кабинети на образователните институции. Дадени бяха указания от РЗИ и бяха обсъдени административни въпроси, свързани с работа през летния период;
    • Младежкият парламент проведе годишната си среща и избра ново ръководство. Отчетена беше дейността, в която са включени многобройни организирани акции и кампании, участие в срещи и обучения, доброволчески дейности и постигнати резултати;
    • Кметът Пенчо Милков награди държавната шампионка по джудо и самбо Найля Наим и вицешампиона по тенис за момчета до 16 г. Александър Митев.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 • средствата за финансирането на проекта за ремонт на физкултурния салон в ОУ„Иван Вазов“ в Русе бяха одобрени от Министерството на младежта и спорта. С подписа на министъра на младежта и спорта Весела Лечева ще бъдат предоставени 425 491,98 лв., с които ще се укрепи и модернизира салона;
 • изготвено бе предложение по повод постъпило в Община Русе мотивирано искане от фондация „Александър Русев“ за изграждане в поземлен имот  – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Руй планина” на Водно-рехабилитационен център, като правото на строеж е безвъзмездно и безсрочно в полза на фондацията. Към момента фондация „Александър Русев“ предоставя безплатни водни занимания с терапевтична и рехабилитационна насоченост на 100 деца с увреждания в басейн, находящ се в сградата на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“. Предвижда се сградата да бъде на два надземни етажа и сутерен. Изграждането на подобен водно-рехабилитационен комплекс е крайно необходим за полагане на адекватна грижа за нуждаещите се лица на територията на Община Русе чрез създаване на модерна и съобразена с нуждите на децата и възрастните с увреждания материална база;
 • кметът Пенчо Милков взе участие в неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион. На него беше приета оценителна таблица за адаптиране на Критерий 3 „Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона“ към нуждите и приоритетите на Северен централен регион с включено разпределение на точките за подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции по приоритети и цели;
 • експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти" по покана на Българската търговско-промишлена палата взеха участие в делова дискусия със свои колеги от други общини на тема "Ускоряване на прехода към кръгова икономика в общините в Република България". Дискусията се проведе в хибриден формат. Събитието имаше за цел да покаже добри европейски и международни практики в областта на прехода към кръгова икономика в местните администрации, да анализира резултати от проведено проучване и да подготви препоръки за ускоряване на този преход;
 • сключени бяха договорите за наем за първата група от павилиони в близост до спирките на градския транспорт. Обектите бяха предадени на своите нови стопани през изминалите дни. Предстои павилионите да бъдат освежени и пуснати в експлоатация;
 • при огромен интерес от страна на публика и участници премина 9-ото издание на Парада на ретро автомобили и мотоциклети в Русе. Събитието беше организирано от Авто-мото клуб „РУСЧУКЪ“ и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и премина под егидата на кмета на Община Русе. В Ретро парада се включиха повече от 230 автомобила, които изпълниха с живот обновените алеи на Парка на младежта;
 • стотици деца от русенската детска градина „Снежанка“, техните родители и екипа на заведението се включиха в събирането на средства за Фондация „Александър Русев“, целяща изграждането на водно-рехабилитационен център за хора в неравностойно положение. Събитието бе под наслов "Деца с големи сърца - доброто започва от нас!" и се осъществи с подкрепата на Общинската фондация "Русе - град на свободния дух. В рамките му успяха да се съберат 4353,95 лв.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

- приключи ремонтът на спортната площадка (дворното пространство) в СУПНЕ „Фридрих Шилер“;

- продължава изпълнението на ремонта на настилката около автобусната спирка над пешеходния подлез на Централна жп гара;

- приключи ремонтът в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово;

- приключи ремонтът в сградата на Общинския младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ № 2А;

- извършен бе оглед на общинска жилищна сграда, находяща се на ул. „Мала планина“ №5, като предстои становище на общинска администрация, във връзка с нейното експлоатационно състояние и годност;

- извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на връчване на заинтересованите лица.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/