Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 23 септември 2022

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • положена бе хоризонталната пътна маркировка в близост до Висше училище „Земеделски колеж” и ОУ „Алеко Контантинов“ и пред кръстовищата на бул. „България“ с бул. „Гоце Делчев“, на ул. „Стр. планина“ с бул. „Г. Делчев“, на ул. „Мостова“ с ул. „Б. Войвода“, на ул. „Александровска“ с ул. „М-р Ат. Узунов“, на ул. „Петрохан“ с ул. „Тича“ и ул. „Згориград“, на ул. „Студентска“ с ул. „Митрополит Григорий“, както и на места в кв. Долапите;
 • приключиха строителните дейности по подготовката за цялостно преасфалтиране на паркинга към бл. „85“ в кв. Здравец и подходите на същия;
 • на 20 и 21 септември се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране. В мобилния събирателен пункт бяха предадени 240, 35 кг. опасни битови отпадъци;
 • извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Мария Луиза“, ул. „Згориград“, ул. „24-ти май“, ул. „Шипка“, ул. „Видин“, ул. „Проф. Баларев“, както и в околоблоковото пространство на бл. „Неофит Рилски“ в кв. Възраждане;
 • отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Видин“ в близост до бл. „МНО“, ул. „Св. Д. Басарбовски“ и ул. „Иларион Драгостинов“;
 • извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „пачматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Просена – с. Хотанца;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, алеи „Възраждане“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Антим“, ул. „Даскал Аврекий“, ул. „Кръстец“, ул. „Македония“, ул. „Петрохан“, ул. „Пристанищна“, ул. „Света гора“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Цветница“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен, кв. ДЗС и с. Червена вода;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в участъци на пл. „Свобода“, пл. „Хан Кубрат“ и Парка на възрожденците;
 • извършено бе метене по график на Централната градина, ул. „Александровска“, Кея, кръговото кръстовище при ОД на МВР - Русе, Парка на Младежта, Парка на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“. Почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези. Извършено бе машинно миене на улици по график;
 • премахнати бяха опасни клони и дървета, както и паднали такива на територията на община Русе след бурите на 19 и 20 септември;
 • извършено бе машинно обработване на ивици в Общинския горски фонд в с.Червена вода;
 • общинските гробищни паркове в кв. Чародейка и в с. Басарбово бяха почистени по график;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 28 кучета и 3  котки. Осиновени са 7  кучета и е извършена кастрация на 2 кучета.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 • на 21 септември представители на отдел „Международно сътрудничество и проекти“ от Община Русе участваха в обучение, организирано от Британската мрежа за наука и иновации. Целта му беше подобряване на уменията за писане на проект, създаване и управление на консорциум по Програма „Хоризонт Европа“. Лекторът д-р Саймън Кристи от Манчестър Метрополитън Университет представи изискванията на програмата от гледна точка на оценител. Програмата дава възможност за сътрудничество между университети, предприятия и институции в създаването, развитието и апробирането на иновации в различни сфери. Участниците обсъдиха проектни идеи и начини за успешното им представяне пред Европейската комисия. Община Русе има опит в реализирането на проекта по „Хоризонт 2020“ „Сивитас ексентрик“, а в настоящия период участва в консорциум за иновации в сферата на ранно информиране за бедствия и нежелани явления;
 • в изпълнение на решение на Общински съвет - Русе бе подготвен договор между Община – Русе и Държавен куклен театър - Русе относно предоставянето на общински имот за безвъзмездно ползване за срок от 5 години и обособяването на лятна сглобяема сцена на открито за изнасяне на представления с около 100 места за зрители;
 • на 20 септември бе проведено Годишното общо събрание на Организацията за управление на Дунавския туристически район (ОУДТР), на което бяха гласувани важни за организацията решения. Освен годишните финансови отчети, единодушно бяха приети и кандидатурите на новите членове на организацията, както и решението за преназначаване на председателя на Управителния съвет – кметът на Община Русе Пенчо Милков;
 • измененията в Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, приети на предходната сесия на Общински съвет – Русе, са вече факт. От 26 септември гражданите и търговците могат да подават своите искания по новия ред, описан в чл. 25а на Наредбата. Таксата за извършване на услугата, регламентирана в Наредба №16 на Общински съвет - Русе, е 60 лв.;
 • проведен бе публичен търг за Коледния базар. Отдадоха се 21 павилиона и двете позиции за заведения за хранене, като предстои издаване на заповеди за спечелил и сключване на договори. Една коледна къщичка остана неотдадена, като за нея ще се търси наемател на повторния търг, който ще се проведе на 27 октомври;
 • по инициатива на Община Русе за първи път се проведе Празник на торта Гараш, който се изпълнява по Програма „Туризъм“ за 2022 г. Исторически изследвания сочат, че рецептата за едноименния сладкиш е измислена в града ни, което е предпоставка да я припознаем като своя.  Името Гараш се превърна в емблема на Русе, а организаторите от ОП „Русе Арт“ обещават да превърнат празника в ежегодно събитие, което да събира публика от цялата страна;
 • приключи реализацията на проекта „Стрийт баскет 3x3 фестивал Русе 2022", в който се включиха над 100 участници. Турнирът се състоя в двора на Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ и бе открит от кмета Пенчо Милков и председателя на УС на Фондация "Русе - град на свободния дух" Златомира Стефанова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, „Мегахим“ АД, „Нетуъркс България“ ЕООД, „Триано Русе“ ООД, „САНСИ“ ООД, „Холлеман България“ ООД.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • експерти от отдел „Социални дейности“ участваха в кръгла маса, организирана от Столична Община по проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестомимичен език на местно ниво“;
 • взето бе участие в онлайн семинар на тема: „Рамковите условия за социална работа в България: социални политики, трудово законодателство, миграция и културно многообразие“;
 • извършени бяха 19 консултации от здравните медиатори;
 • секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества и експерт от Превантивно -информационния център взеха участие в Национална среща „Превантивни програми и мерки – насоки за утвърждаване на стандарти в превантивната работа“, организирана от Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в град София;
 • в Превантивно-информационния център се проведе среща с доброволците по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ 8-11 клас;
 • извършени бяха проверки на подадени сигнали от граждани на тел. 112. Лицата са консултирани по съответния ред и са насочени за предоставяне на услуги, прегледи и консултации;
 • проведена бе работна среща в Министерството на труда и социалната политика по повод финансирането на социални услуги, увеличаването на капацитета и разкриването на нови услуги;
 • проведена бе работна среща с Българската федерация по кану-каяк, във връзка с домакинството на гр. Русе за Световното първенство по кану-каяк маратон през 2023;
 • договорено бе участието на български оркестри в програмата на 62. МФ „Мартенски музикални дни“ 2023;
 • наградени бяха състезателите в националния турнир „Купа Русе“ по спортно ориентиране.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • приключиха строително-монтажните дейности в Детска градина „Райна Княгиня“ в гр. Мартен. Монтиран бе нов отоплителен котел 291 kW и газова горелка, която е свързана към газовата инсталация, отопляваща сградата;
 • продължава ремонтът, целящ внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9;
 • започнаха дейностите по възстановяване на фонтана по алея „Перистери“ в Парка на младежта в Русе;
 • служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, след сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;
 • издадени бяха общо 17 разрешения за строеж.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/